Velkommen til Hundeklubben i Albertslund

Hundeklubben i Albertslund (HiA) blev stiftet i 1969. Vores mål med træningen er, at du får en glad og lydig hund, der kan omgås andre hunde og mennesker. Vi lærer dig at samarbejde med din hund, men det er op til dig om den lærer det. Klubben er ikke en konkurrenceklub, så alle kan deltage med undtagelse af hunde der ifølge dansk lovgivning er forbudt at eje, blandinger af disse eller sammenlignelige med disse.

Inden du starter

Det koster 420,00 kr. for 3 måneder + 30 kr. i indmeldelsesgebyr. Kontingentet skal betales 14 dage før træningsstart. Når du får bekræftet dit medlemsskab i HiA bedes du sende vaccinationsattest og forsikringspolice via mail, til klubben. Vi kræver, at du har en udvidet ansvarsforsikring så længe du træner i klubben.

Spørg hos dit forsikringsselskab.

Hunden skal have et solidt halsbånd og en god rem, der kan slås ud. Medbring altid et hundeposer til træning. Alle samler op efter egen hund.

Træningstider

Klubben starter nye hold i februar – maj – august – og november måned, og hver periode er således på ca. 3 måneder. Træningen foregår én time om ugen i Kongsholmparken (v/Bakkehuset). I sommerhalvåret trænes der om onsdagen fra kl. 19.00 – 20.00, og i vinterhalvåret om søndagen fra 10.00 – 11.00. Vi træner altid uanset vejret, så husk  – den rigtige påklædning og ikke mindst noget godt fodtøj.

Træningen

Klubben har omkring 15 trænere og ca. 90 medlemmer fordelt på aktive og passive. Hundene er fordelt på 6 hold, med 2 trænere på hvert hold.

Vores træning består hovedsageligt af hvalpemotivation og almindelig lydighedstræning for familiehunde. Hvalpe under 6 måneder starter på klubbens hvalpemotivationshold. Øvrige nye hunde starter på klubbens hold 10, som også er et begynderhold. Efter 3 måneders træning rykker hvalpeholdet op på hold 1. Hundene på hold 10 har mulighed for at rykke op på næste trin, som er hold 2, videre til hold 3, for til sidst at ende på klubbens bedste hold - hold 4.

Hvalpemotivationshold

Hovedparten af træningen består i socialisering af hundene og brug af kontaktøvelser. Der startes så småt med lydighedstræning.

Hold 1 og hold 10

Her trænes der kontaktøvelser, lineføring, pladsøvelser, sit, dæk, stå, bliv, sit og dæk på afstand af 3 - 5 skridt, hjemkald, anvendelse af korrekte håndbevægelser, hvordan undersøger man sin hund, tandvisning.

Hold 2

Samme øvelser som på hold 1 og hold 10, men afstanden til hunden bliver øget. Fra 4. træningstime begynder man at træne fri ved fod (uden line).

Hold 3

Samme øvelser som på hold 2, men afstanden til hunden bliver øget væsentligt. Der tilføjes afdækning halvvejs, hvor hunden skal lægge sig når den er midt i en hjemkaldsøvelse.

Hold 4

Det meste træning foregår fri ved fod (uden line). Der trænes forskellige varianter af øvelserne på hold 3. Afstanden til hunden kan i visse øvelser være op til 25-40 meter. Der bliver lagt mere vægt på præcision, og herudover trænes der flere øvelser som holdet har indflydelse på.

Arrangementer

Udover træningen har vi en del sociale arrangementer. Vi har en årlig vandretur/grillaften for hele familien. Vi har en aftentur rundt i Kongsholmparken med diverse gys og overraskelser. Vi afholder julekomsammen, samt en nytårskur for medlemmerne. Vi har også en "for sjov" konkurrence, hvor vi kårer årets hund.

Øvrig information

Du kan læse mere her på hjemmesiden, eller finde os på FaceBook (Hundeklubben i Albertslund).
Du er naturligvis også mere end velkommen til at møde fysisk op på vores adresse der er (v. Bakkehuset)
Borgmester Hans Nielsens Vej, 1, ALBERTSLUND

 Hilsen HiA.

HUNDE DER ER ULOVLIGE AT EJE I DANMARK, ELLER ER BLANDET MED DISSE, KAN IKKE BLIVE MEDLEM, ELLER TRÆNE I H.I.A

Hold i dag

Instagram